Тэнгэр газрын нутаг

Бидний тухай

Монгол Хийморь ТББ нь орон нутгийн иргэдийн холбоо болон малчидтай хамтран байгаль орчныг хууль бус мод бэлтгэл, хулгайн ан, ойн дагалдах баялгийн хууль бус ашиглалт зэргээс хамгаалах үйл ажиллагааг явуулдаг билээ.

Монгол Хийморь ТББ-ын үйлчилгээг сонгосноор та орон нутгийн малчдын амьжиргааг дээшлүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах үйл ажиллагаанд өөрийн хувь нэмрээ оруулах юм.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл...

Жуулчны бааз

Монгол Хийморь ТББ нь аялал жуулчлалын чиглэлээр Архангай аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд тухайн бүс нутаг нь соёлын болон байгалийн өвөрмөц тогтоцтой бүсэд тооцогддог. Манай аяллыг сонгосноор та жинхэнэ нүүдэлчин соёл, ёс заншилтай танилцах болно.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл...

Архангай аймгийн тухай

Улаанбаатар хотоос баруун зүгт 470 км зайд байрлах Архангай аймаг нь өргөн уудам хээр тал, үржил шимтэй бэлчээр, шигүү ой, үзэсгэлэнт нуур, өндөр уулс болон идэвхгүй болсон галт уул гэх мэт байгалийн үзэсгэлэнт газруудтай.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл...

Утас:

(+976) 8800 8735

(+976) 9983 0710

 

 

Email:

info@spiritmongolia.com