qwefr

Яаж туслах вэ?

Дараах зүйлсээр туслалцаа үзүүлэх бол бидэнтэй холбоо барина уу:

  • Удирдлага эсвэл жуулчны баазын бүхий л үйл ажиллагаанд сайн дураар ажиллах
  • Байгаль хамгааллын үйл ажиллагаа
  • Хээрийн судалгаа
  • Бидэнтэй хамтрах эсвэл бусад байгаль орчны байгууллагуудтай холбох
  • Хандив