bionuurs

БИО ТҮЛШ

Зорилго № 3
Био түлшний үйлдвэр байгуулж дотоодын түлшний тогтвортой байдлыг хангах.

Био түлш үйлдвэрлэх үйлдвэр бий болсноор хууль бусаар мод бэлдэхийг бууруулж, нүүдэлчин уламжлалаа сэргээн, малын бууц ашиглан түлш гарган авах юм. Цаашид биомасс нь ойн модонд байгаа сул, үхсэн мод болон мөчрийг цэвэрлэн авах замаар эргээд нөхөн сэргээх үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлнэ. Орон нутгийн иргэд био түлш хэргэлснээр агаарын бохирдлыг тодорхой хэмжээгээр бууруулах боломжтой.

biocharproduction