IMG_1216

Монгол Хийморь ТББ нь орон нутгийн иргэдийн холбоо болон малчидтай хамтран байгаль орчныг хууль бус мод бэлтгэл, хулгайн ан, ойн дагалдах баялгийн хууль бус ашиглалт зэргээс хамгаалах үйл ажиллагааг явуулдаг билээ.
Монгол Хийморь ТББ-ын үйлчилгээг сонгосноор та орон нутгийн малчдын амьжиргааг дээшлүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах үйл ажиллагаанд өөрийн хувь нэмрээ оруулах юм.

Монгол Хийморь ТББ нь орон нутгийн иргэдийн холбоо болон малчидтай хамтран байгаль орчныг хууль бус мод бэлтгэл, хулгайн ан, ойн дагалдах баялгийн хууль бус ашиглалт зэргээс хамгаалах үйл ажиллагааг явуулдаг билээ.
Урт хугацааны турш тууштай арга хэмжээ авч ажилласны үр дүнд 2016 онд Монгол Хийморь ТББ нь Архангай аймгийн 137,000 га газар нутгийг Тусгай Хамгаалалтад аваад байна.
Монгол Хийморь ТББ-ын үйлчилгээг сонгосноор та орон нутгийн малчдын амьжиргааг дээшлүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах үйл ажиллагаанд өөрийн хувь нэмрээ оруулах юм.
Орон нутгийн эдийн засгийг эрчимжүүлэн мод бэлтгэлийн тогтвортой хувилбарыг бий болгосноор иргэдийн амьдрах орчин, уламжлалт нүүдлийн соёл, амьдралын хэв маягийг хадгална гэж бид найдаж байна.
Монгол Хийморь ТББ нь дараах байгууллагуудын гишүүн юм:
• Олон улсын эко аялал жуулчлалын нийгэмлэг (TIES)
• Low Emissions Development Strategies Global Partnership (LEDS GP)
• НҮБ-ын Дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллага
• Тогтвортой аялал жуулчлалын хөтөлбөрийн хамтрагч