Ready to find out more?

Drop us a line today for a free quote!

Архангай аймгийн тухай

A1
  • Домогт Тайхар Чулуу 

Тамир голын дэргэдэх 6-р зууны бичээс дурсгалын зүийл ихтэй 20м өндөр боржин чулуу

  • Чулуутын гол болон хавцал

415 км урт Хангай уулсын хөндий дундуур урсах үзэсгэлэнт тогтоцтой гол

A2
A3
  • Хоргын тогоо

200 метрийн өргөн тогоотой устаж аюулгүй болсон галт уул

  • Тэрхийн цагаан нуур 

Байгаль далайд цутгадаг цэнгэг устай домогт Цагаан нуур

A4
A5
  • Хархорин болон Эрдэнэ зуу хийд 

1235-1260 оны хооронд Монголын эзэнт гүрний ниислэл хот байсан бөгөөд 16-р зууны хийдтэй хамт

  • Хөшөө Цайдам музей

6-8-р зуунд цэцэглэн хөгжиж байсан Түрэгийн эзэнт гүрний Билгэ хаанд зориулсан ариун дурсгалын цогцолбор